MARZEC

- Dzień kobiet

 - Dzień motyli

 - Dzień piekarzy i cukierników

- Światowy dzień recyklingu

- Pierwszy dzień wiosny

 - Światowy dzień wody

- Zajęcia umuzykalniające – Gordonki

- Zajęcia sensoryczne

- Cykliczne spotkania

czytelnicze z Panią Alą

- Zajęcia z języka angielskiego