Pasowanie na Żłobkowicza

Dzień Poczty

Zajęcia umuzykalniające – Gordonki

Zajęcia sensoryczne

Cykliczne spotkania czytelnicze

z Panią Alą

Zajęcia z języka angielskiego

Halloween